Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Oznam k návštevám a pobytu klientov mimo zariadenia

Milí príbuzní,

na základe rozhodnutia riaditeľa ZSS Vám oznamujeme, že návštevy v Zariadení sociálnych služieb sv. Marty Jacovce sú umožnené počas  celého týždňa v neobmedzenom čase.

Zároveň umožňujeme pobyt Vašich príbuzných mimo zariadenia sociálnych služieb.

Návštevu, ako aj pobyt mimo zariadenia je vhodné vopred dohodnúť na tel. čísle: 0910 578 262

 Ďakujeme za porozumenie

 

POĎAKOVANIE

MILÍ ZAMESTNANCI A

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY,

SME NA VÁS HRDÍ!

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU OBETAVOSŤ A

TRPEZLIVOSŤ, KTORÚ STE PREJAVILI A STÁLE

PREJAVUJETE V ČASE OBMEDZENÍ

S VĎAKOU A ÚCTOU VEDENIE PE-ES, N.O.

TOPSENIOR

Ponúkame

Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marta je nové moderné zariadenie sociálnych služieb poskytujúce vyšší štandard sociálnych služieb pre klientov, ktorí už nie sú schopní fungovať v domácom prostredí za pomoci rodiny a potrebujú odbornú pomoc a individuálny prístup na zabezpečenie svojich potrieb.

Zabezpečíme

24/7 Starostlivosť

Starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby je zabezpečená 24 – hodinovou nepretržitou odbornou starostlivosťou.

Vybavenosť

Jednoposteľové priestranné obytné jednotky s WC a bezbariérovým sprchovým kútom. Dvoj posteľové priestranné obytné jednotky s vlastným WC a bezbariérovým sprchovacím kútom.

Bezbarierovosť

Vybavenosť obytných jednotiek zabudovaným komunikačným systémom na privolanie pomoci. Komplexnú stravovaciu prevádzku s jedálňou. Bezbariérovosť celého objektu zariadenia.

Možnosť umiestnenia

Možnosť umiestniť prijímateľa sociálnej služby na dobu určitú.

Servis

Servis osobnej hygieny, upratovanie, pranie , žehlenie. Miestnosti pre voľnočasové aktivity a terapie podľa vlastného záujmu klientov.

Odborný personál

Odborný personál s dlhoročnými skúsenosťami a ochotou vždy pomôcť.

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia. 
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.