POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020